De gids

Mijn naam is Harry Cuypers. Ik ben in 1960 geboren in het dorp Velden in de gemeente Arcen en Velden, net als mijn huidige woonplaats ook aan de rivier de Maas gelegen. Vanaf jeugdige leeftijd was ik actief in natuurstudievereniging ‘Strix Aluco’ uit Velden.

Loopbaan

De liefde voor de natuur was bepalend bij mijn schoolkeuze. Na het voortgezet onderwijs heb ik de Middelbare Tuinbouwschool (Venlo) en de Rijks Hogere School voor Tuin en Landschapsinrichting (Boskoop) gevolgd. Ook in mijn vorige baan als beleidsmedewerker groen, natuur en landschap bij de gemeente Roermond kon ik mijn liefde voor de natuur kwijt. Naast het kanobedrijf ga ik me nu richten op natuurlijkvriendelijk groenbeheer.

Vanaf 2008 ben ik vrijwillig toezichthouder van FREE, de organisatie die in opdracht van Staatsbosbeheer, de grote grazers beheert die bij de natuurontwikkeling rond de plassen worden ingeschakeld.

Hobby

Toen ik in 1988 in het gehucht Asselt van de toenmalige gemeente Swalmen kwam wonen, op nog geen 5 minuten lopen van een grindplas, is mijn interesse voor kanovaren gewekt. Vanaf die tijd vertoef ik regelmatig op de Asseltse Plassen. Aanvankelijk in een kajak, later steeds meer per Canadees. Via het lidmaatschap van de Toeristische Kano Bond Nederland, de TKBN, heb ik me bekwaamd in het varen in dit type kano.

Ik heb ervaren dat kanovaren bij uitstek geschikt is om de natuur te beleven. Ook met mijn gezin ben ik er vaak op uitgetrokken. Niet alleen tijdens kanovakanties van de kanobond maar ook lekker dicht bij huis naar een strandje langs de Asseltse Plassen. Lekker pootjebaden en picknicken in de vrije natuur. Met mijn kanomaat heb ik meerdaagse kano kampeertochten gemaakt over de Maas, de IJssel, de Eems, de Wezer, de Elbe, en de Moezel.

Pelgrim

Na een pelgrimstocht per fiets van Asselt naar Santiago de Compostela in 2006, heb ik mijzelf ten doel gesteld om mijn passie voor natuur en kanovaren over te brengen op andere mensen. Dit geef ik vorm via mijn bedrijfje Natuurlijk Asselt. Natuurwaarden hangen vaak samen met rust en ruimte. Door mensen dit te laten beleven zal de waardering voor natuur toenemen en zal uiteindelijk ook de natuur en de maatschappij hiervan profiteren.

Gans

Misschien herkent u in mijn bedrijfslogo de Gans. In de winterperiode vertoeven vaak grote groepen Grauwe Ganzen rond de Asseltse Plassen. Ook blijven steeds vaker koppels Ganzen ook in de zomer hier en brengen hun jongen groot. Zolang ik in Asselt woon heb ik een koppel Tamme Ganzen in mijn tuin. Ze grazen in een bloemenweide met Margrieten.

Symbolisch staat de gans als trekvogel voor het pelgrimeren. In veel mythen en sprookjes wordt de Gans neergezet als een eerlijk, goed en rechtschapen dier. Communicatief, waakzaamheid, vruchtbaarheid, trouw en ouderschap zijn andere deugden die aan dit dier worden toegeschreven. Volgens sommige sjamanen heeft de vlucht van een Gans betrekking op de reis van of naar de ziel. Dit stemt mij nog meer tevreden met de keuze van het logo.